Skupina scénického šermu Jízda svobodných rytířů

Přeskočit na navigaci


Individuální lekce hipoterapie (terapeut, vodič a klient) povoleny

Poskytování služeb Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii je povoleno členským střediskům ČHS pro individuální lekce vyžadující přítomnost terapeuta, vodiče a klienta (případně rodiče nebo zákonného zástupce/doprovodu) s odvoláním na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. 4. 2020. Více viz níže:

Metodické pokyny České hiporehabilitační společnosti
k postupnému obnovení provozu pro poskytovatele
Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
- individuální lekce vyžadující přítomnost terapeuta, vodiče a klienta
(případně rodiče nebo zákonného zástupce/doprovodu)
Poskytování služeb Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii je povoleno členským střediskům
ČHS pro individuální lekce vyžadující přítomnost terapeuta, vodiče a klienta (případně rodiče
nebo zákonného zástupce/doprovodu) s odvoláním na stanovisko Ministerstva
zdravotnictví ČR ze dne 17. 4. 2020.
Doporučení ČHS k postupnému obnovení provozu pro poskytovatele HTFE:
- lekce probíhají ve venkovním prostředí (krytá hala není povolená)
- terapeut, vodič, klient a případně jeho rodič nebo doprovod musí v průběhu
hipoterapie používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
s výjimkou dětí do dvou let věku a osob se závažnými poruchami autistického spektra
- každý klient bude při lekci používat jednorázové rukavice, eliminující přímý kontakt s
pomůckami nebo se zvířetem
- terapeut a vodič budou používat rukavice, eliminující přímý kontakt s klientem
(terapeut jednorázové)
- terapeut provede před každým dalším klientem dezinfekci madel nebo podložky,
případně použije jednorázovou podložku, např. z netkané textilie
- terapeut provede před každým dalším klientem dezinfekci dalších používaných
pomůcek, jako jsou např. válce, podpůrné klíny – o provedení dezinfekce bude
proveden zápis
- nesmí být využívány související vnitřní prostory areálu, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení
Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.
Předsedkyně ČHS


Zpět na seznam zpráv »