Skupina scénického šermu Jízda svobodných rytířů

Přeskočit na navigaci


Tři králové, Lochovice - Obora, leden 2019

Jako každý rok, i letos se vydali na koních po Oboře a Lochovicích tři králové doprovázeni řadou koledníků, aby popřáli lidem dobré vůle hodně štěstí v novém roce.
Známé tříkrálové koledování, při němž koledníci obcházejí domácnosti, je v českých městech doloženo už od 16. století. V jindřichohradeckých pramenech je v roce 1579 zmiňována tříkrálová koleda žáků s hvězdou, v roce 1583 pak i s děťátkem.
Prameny 17. století zase dokládají obchůzky řemeslníků a dělníků, například "chodění pražských zedníků a kameníků s hvězdou". Tyč se zlatou hvězdou nosili i tři králové na Chodsku, Karlovarsku nebo na Velkomeziříčsku.
Zprávy o hvězdě, která se dnes objevuje v rukou tříkrálových koledníků, jsou zajímavé, byť nečetné. V Sepekově u Milevska měli skleněnou hvězdu jako svítilnu a v ní světlo.
Podobně ve Zlíně se před polovinou 19. století objevovali s osmirohou hvězdou z barevného skla, v níž hořela svíčka…
"V Kašperských Horách nosil jeden z králů tyč, na jejímž vrcholu byla hvězda a panáček s rolničkami. Figurka se pomocí kliky otáčela a rolničky a ní při pohybu zvonily," popisuje v knize Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře tříkrálové pochůzky autorka Eva Večerková.
V novém tisíciletí ožila tříkrálová tradice díky iniciativě katolické církve, která ovšem posunula její význam od individuální koledy směrem ke sbírce pro charitu a její sociální programy, zaměřené zejména na pomoc rodinám a lidem v nouzi. Od zavedení takzvané Tříkrálové sbírky tak tři králové na mnoha místech v Česku koledují do zapečetěných pokladniček, jež později odevzdávají. Výtěžek z koledy jde ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace - nemocných, handicapovaných, seniorů, matek s dětmi a dalších sociálně potřebných. Nejméně desetina výnosu sbírky směřuje každoročně také do humanitární pomoci v zahraničí.
Podobně jako Mikuláš je i tříkrálová koleda atrakcí hlavně pro děti, které patří mezi nejaktivnější koledníky. Pokud je chcete odměnit a mrzí vás, že drobnými to nejde (slušní koledníci vedou lidi k tomu, aby všechny peníze házeli důsledně do zapečetěné kasičky), můžete to zkusit cukrovím, bonbony nebo ovocem. I to je koleda, děti budou v duchu původní tradice podarovány a charita nijak neutrpí. A budete mít jistotu, že příští rok přijdou zase.


Zpět na seznam zpráv »